Silvia Avallone

Silvia Avallone

Italija

Silvia Avallone rođena je 1984. u Bielli, a živi u Bologni gdje je diplomirala filozofiju. Objavila je dvije zbirke pjesama. “Čelična mladost” njezin je prvi roman koji je odmah uvršten u najuži izbor za Premio Stregu 2010.

Novo u katalogu