Paul E. Dennison

Paul E. Dennison

Australija

Dr. Paul E. Dennison radio je kao učitelj u školi i borio se s teškim oblikom disleksije. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća počeo ja sa suprugom Gail tragati za učinkovitijim načinima učenja koji bi porvestveno pomogli djeci i odraslima s poteškoćama. Rješenja koja su našli nazvali su edukacijskom kineziologijom (Edu-K), zapravo oblikom primjenjenje kineziologije ili učenjem kroz pokret. Dio tih pokreta, Dennison je razvio zahvaljujući svojem poznavanju odnosa pokreta i percepcije, kao i učinka tih pokreta na finu motoriku i vještine učenja. Dennisoni su svoj program predstavili 80-ih godina, pod nazivom Brain Gym, a on se danas primjenjuje u više od 80 zemalja. Paul Dennison je danas međunarodno priznati edukator i smatra se jednim od pionira na području primjenjene neuroznanosti.

Novo u katalogu