Jean-Michel  di Falco

Jean-Michel di Falco

Francuska

Jean-Michel di Falco rođen je u Marseilleu 1941. godine, a 1986. postao je svećenikom. Bio je glasnogovornik Francuske biskupske konferencije, savjetnik za kulturu u francuskom veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, pomoćni pariški biskup (1997.), a danas obnaša dužnost gapskog biskupa.

Novo u katalogu