Nataša Skazlić

Nataša Skazlić

Hrvatska

Nataša Skazlić rođena je u Puli, gimnaziju završila u Zadru, studirala jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2008. godine objavljena joj je zbirka kratkih priča “Oni – humani bestijarij”. Prozu, poeziju i eseje objavljivala u periodici. Živi u Zagrebu i Tihina je mama.

Novo u katalogu