Nathan Filer

Nathan Filer

Velika Britanija

Nathan Filer britanski je pisac i predavač kreativnog pisanja na Sveučilištu Bath Spa. Radio je kao znanstveni novak na akademskom psihijatrijskom odjelu na Sveučilištu u Bristolu te kao bolničar na odjelima za pacijente s duševnim bolestima. Pisao je za televiziju i radio. “Šok od pada” njegov je prvi roman.

Novo u katalogu