Ricardo Piglia

Ricardo Piglia

Argentina

Ricardo Piglia (1941) jedan je od najznačajnijih suvremenih argentinskih prozaista i esejista; autor četiriju romana i isto toliko knjiga priča, te pet zbirki eseja. Studirao je povijest na Sveučilištu Mar de Plata, nakon čega je radio u više izdavačkih kuća. U njegovim knjigama kritičari prepoznaju utjecaje Franza Kafke i Roberta Musila, a ističu i poveznice sa stvaralaštvom Williama Faulknera, Francisa Scotta Fitzgeralda, Raymonda Chandlera i Jorgea Luisa Borgesa. Dobitnik je većeg broja nagrada od kojih su najznačajnije Premio internacional de novella Romulo Gallegos (2011), Premio iberoamericano de las Letras (2005), Premio Planeta (1997) i Premio Casa de las Americas (1967.). Dugogodišnji je predavač latinskoameričke književnosti na Sveučilištu Princeton.

Novo u katalogu