Predrag Marković

Predrag Marković

Hrvatska

Predrag Marković rodio se 1961. u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. godine diplomirao je komparativnu književnost i povijest umjetnosti. U svojstvu mlađeg asistenta zaposlen je na Odsjeku za povijest umjetnosti istog fakulteta od 1989. Na istom je fakultetu obranio magistarski rad (1995), a obranom doktorskog rada “Šibenska katedrala na razmeđu srednjeg i novog vijeka” (2002) stekao je akademski stupanj doktora znanosti. U prosincu iste godine izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri za umjetnost romanike i gotike, potom (2003) i u zvanje docenta humanističkih znanosti. Od samih početaka rada na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi, isprva samo u seminarima, da bi potom samostalno vodio izborne kolegije a od 2004. i obvezatni kolegij “Umjetnost gotičkog doba”. Od 2001. godine uključen je u poslijediplomsku nastavu Odsjeka. Od 1998. predaje na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti, a od 1999. i na interfakultetskom studiju “Uređenje krajobraza” pri Agronomskom fakultetu. Jedan je od autora reformiranog studijskog programa na Odsjeku za povijest umjetnosti, tzv. Bolonjski studij, a autor je i novog programa poslijediplomskog doktorskog studija. Od 1990. godine kontinuirano kao suradnik sudjeluje u radu znanstveno-istraživačkih projekata pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića. Voditelj je projekta “Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća” i poslijediplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti. Sudjeluje kao predavač na interdisciplinarnom doktorskom studiju “Medievistike” na Filozofskom fakultetu, gdje obnaša i ulogu zamjenika voditelja studija, a kao predavač i stručni savjetnik za povijest umjetnosti sudjeluje i na doktorskom studiju “Hrvatske kulture” pri istom fakultetu. Oženjen je i otac dvoje djece.

Novo u katalogu