Trenutno
niste prijavljeni.
Predrag Marković

Predrag Marković
Hrvatska

Predrag Marković rodio se 1961. u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. godine diplomirao je komparativnu književnost i povijest umjetnosti. U svojstvu mlađeg asistenta zaposlen je na Odsjeku za povijest umjetnosti istog fakulteta od 1989. Na istom je fakultetu obranio magistarski rad (1995), a obranom doktorskog rada “Šibenska katedrala na razmeđu srednjeg i novog vijeka” (2002) stekao je akademski stupanj doktora znanosti. U prosincu iste godine izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri za umjetnost romanike i gotike, potom (2003) i u zvanje docenta humanističkih znanosti. Od samih početaka rada na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi, isprva samo u seminarima, da bi potom samostalno vodio izborne kolegije a od 2004. i obvezatni kolegij “Umjetnost gotičkog doba”. Od 2001. godine uključen je u poslijediplomsku nastavu Odsjeka. Od 1998. predaje na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti, a od 1999. i na interfakultetskom studiju “Uređenje krajobraza” pri Agronomskom fakultetu. Jedan je od autora reformiranog studijskog programa na Odsjeku za povijest umjetnosti, tzv. Bolonjski studij, a autor je i novog programa poslijediplomskog doktorskog studija. Od 1990. godine kontinuirano kao suradnik sudjeluje u radu znanstveno-istraživačkih projekata pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića. Voditelj je projekta “Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća” i poslijediplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti. Sudjeluje kao predavač na interdisciplinarnom doktorskom studiju “Medievistike” na Filozofskom fakultetu, gdje obnaša i ulogu zamjenika voditelja studija, a kao predavač i stručni savjetnik za povijest umjetnosti sudjeluje i na doktorskom studiju “Hrvatske kulture” pri istom fakultetu. Oženjen je i otac dvoje djece.

Novo u katalogu

 • Treći Reich

  Roberto Bolaño
  Treći Reich

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Kuća Wittgenstein

  Alexander Waugh
  Kuća Wittgenstein

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Indeks straha

  Robert Harris
  Indeks straha

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Delikatnost

  David Foenkinos
  Delikatnost

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Labirint: Nemogući bijeg

  James Dashner
  Labirint: Nemogući bijeg

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Empatija

  Roman Krznaric
  Empatija

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Zašto muškarci šute?

  Iaia Caputo
  Zašto muškarci šute?

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Intuicija

  Sonia Choquette
  Intuicija

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Komplicirana dobrota

  Miriam Toews
  Komplicirana dobrota

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Pismovnik

  Mihail Šiškin
  Pismovnik

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Mrtvo more

  Jorge Amado
  Mrtvo more

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Anatomija jedne pobune

  Javier Cercas
  Anatomija jedne pobune

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Aida

  Sami Michael
  Aida

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Privid 1938.

  Kjell Westö
  Privid 1938.

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Čovječuljak

  Aleksandar Prokopiev
  Čovječuljak

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Knjiga prozorâ

  Semezdin Mehmedinović
  Knjiga prozorâ

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Vršenje dužnosti

  Emir Imamović Pirke
  Vršenje dužnosti

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Pouzdan izvor

  Merita Arslani
  Pouzdan izvor

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Sakupljač očiju

  Sebastian Fitzek
  Sakupljač očiju

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Do neba i natrag

  Mary C. Neal
  Do neba i natrag

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • E2

  Pam Grout
  E2

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Crvena kao krv

  Salla Simukka
  Crvena kao krv

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Javne tajne

  Alice Munro
  Javne tajne

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Fantastični mačak Bob

  James Bowen
  Fantastični mačak Bob

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Jedno ljeto u internatu

  Anton DiSclafani
  Jedno ljeto u internatu

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Posljednji ples leptira

  Kristin Hannah
  Posljednji ples leptira

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • U visokom društvu

  Jan Guillou
  U visokom društvu

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Čarobna kost

  C. J. Sansom
  Čarobna kost

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Opasna šutnja

  A. S. A. Harrison
  Opasna šutnja

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi
 • Zona

  Mathias Énard
  Zona

  Novo u katalogu!

  Detaljnije o knjizi