Robert Skidelsky

Robert Skidelsky

Velika Britanija

Robert Skidelsky (1939) britanski je ekonomski povjesničar ruskog porijekla i autor nagrađivane trotomne biografije Johna Maynarda Keynesa. Na hrvatski mu je prevedena jedna druga knjiga o Keynesu, “Keynes: Povratak velikana” (Algoritam, 2011.).

Novo u katalogu