Maša Kolanović

Maša Kolanović

Hrvatska

Maša Kolanović rođena je 19. studenog 1979. u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a godine 2010. doktorirala radom “Popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije”. Radi kao znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se proučavanjem odnosa popularne kulture i hrvatske književnosti iz čega je objavila niz znanstvenih i stručnih radova. Dosad je objavila knjige “Pijavice za usamljene” (Studentski centar, Zagreb, 2001.) i “Sloboština Barbie” (V.B.Z., Zagreb, 2008).

Novo u katalogu