Leslie Kean

Leslie Kean

Sjedinjene Američke Države

Leslie Kean neovisna je istraživačka novinarka koja je radila kao slobodna novinarka u tisku i na radji. Pisala je za listove Boston Globe, Philadelphia Inquirer, International Herlad Tribune, Globe and Mail i mnoge druge. Godinama je izvještavala o Burmi, a 2002. godine počela je intenzivno istraživati neidentificirane leteće objekte (NLO).

Novo u katalogu