Bernard Beckett

Bernard Beckett

Novi Zeland

Bernard Beckett rođen je 1967. godine. Nastavnik je u srednjoj školi u Wellingtonu, na Novom Zelandu. Roman “Postanak” napisao je dok je bio na stipendiji Royal Society Fellowship, baveći se istraživanjima DNA mutacija. Postanak je dobio nagradu za mlade New Zealand Post Book i nagradu Esther Glen.

Novo u katalogu