Projektiranje spregnutih konstrukcija prema Eurocode 4

Projektiranje spregnutih konstrukcija prema Eurocode 4
Boris Androić, Darko Dujmović, Ivan Lukačević

Prosječna ocjena: 4,09 Broj glasova: 23

Knjiga “Projektiranje spregnutih konstrukcija prema Eurocode 4” predstavlja nezaobilaznu literaturu inženjera-projektanata spregnutih konstrukcija u praksi. Prije svega, knjiga se temelji na konačnoj verziji europske norme za spregnute konstrukcije EN 1994-1-1 i kao takva je jedinstvena na hrvatskom jeziku. Teoretske postavke koje su obrađene u knjizi ilustrirane su s gotovo 300 slika i dijagrama te s više od 50 tablica i 15 algoritama koji definiraju korake pri proračunu. Knjiga se sastoji od deset poglavlja: Primjena i prednost konstrukcija sastavljenih od čelika i betona; Norme za spregnute konstrukcije; Koncept pouzdanosti; Materijali; Trajnost; Pukotine u betonu; Spregnuti nosači; Spregnuti stupovi; Spregnute ploče; Procjena umora.

Novo u katalogu