Hrvoje Božičević

Hrvoje Božičević

Hrvatska

Hrvoje Božičević (1962-2009) rođen je u Karlovcu. Polazi osnovnu školu (klasični smjer) i Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je 1986. smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Od 1994. radi u nakladništvu, a od 1998. u obiteljskoj nakladničkoj kući Edicije Božičević. Suosnivač je organizacije Mosaic Publishers’ Network Project, Mercator Centre Sveučilišta u Aberystwythu, Wales, UK, 1998. godine. Diplomirao je menadžment u nakladništvu - ‘Managing a Successful Publishing Operation’, u organizaciji Book House Training Center u Londonu, 1997. godine. Polaznik je i član mreže Frankfurt Book Fair Fellowship, klasa 2000. godine. Pokrenuo je internetski portal Dibidus.com. Pisao je za dnevni tisak i stručnu periodiku o nakladništvu, književnosti i likovnim umjetnostima.

Novo u katalogu