Oduvijek ste sanjali postati piscem? Upišite jednogodišnju školu kreativnog pisanja!

S talentom za pisanje čovjek se rađa? Napisati roman, pjesmu ili dramu se ne može naučiti? Može! U jednogodišnjoj školi kreativnog pisanja koja počinje 5. veljače u zagrebačkom Centru za kreativno pisanje (CeKaPe).

U sklopu jednogodišnje škole kreativnog pisanja CeKaPe tako nudi svojim budućim polaznicima četiri osnovna kolegija između kojih mogu izabrati jedan obavezni i devet izbornih kolegija od kojih trebaju u školskoj godini odabrati dva svaki semestar.

Obavezne kolegije čine: proza, drama/scenarij, književno prevođenje ili kritičarska praksa. Izborni dio obuhvaća 9 izbornih kolegija: književnu kritiku, kazališnu kritiku, filmsku kritiku, pravopis, uređivanja časopisa za književnost, izdavaštvo, uredničku praksu i autorska prava, stručno-znanstveno pisanje, dramsku i scenarističku adaptacija te copywrite.

Jednogodišnji program izgledat će tako da će polaznici pohađati 60 sati osnovnih kolegija po semestru (2 puta tjedno po 2 sata), 30 sati izbornih kolegija po semestru (polaznik bira dva izborna predmeta i svaki sluša 15 sati, 2 puta tjedno po 1 sat) te 15 sati imati za završni rad (samo u zadnjem semestru; jedanput tjedno po 1 sat). Završni rad podrazumijeva kraće prozno djelo ili zbirku kratkih priča, pjesničku zbirku, dramu, scenarij ili književni prijevod popraćen autorskim uvodom, odnosno, osvrtom na vlastiti stvaralački proces. Završni rad izrađuje se u suradnji s mentorom. Ukupan fond sati iznosi 180 školskih sati tijekom dva semestra.

Nastava se izvodi na hrvatskom jeziku, ali obuhvaća i strane jezike u onom dijelu u kojem se odnosi na književno prevođenje. Kolegiji su zamišljeni tako da budu interaktivni - svi polaznici sudjelovat će u radu na tekstovima, njihov će se rad kontinuirano evaluirati, a bit će važna aktivnost na satu, pisanje zadaća, čitanje zadane ili izborne literature te izrada pisanih radova tijekom kolegija. Svaki kolegij završava odabirom jednog ili više tekstova koji se po ocjeni voditelja istaknu kao najbolji i objavljivanjem u časopisu CeKaPe ili kao samostalnog izdanja.

Godišnja školarina iznosi 7000 kuna, plativo u 10 mjesečnih rata po 700 kuna. Prijave i informacije: CeKaPe, Amruševa 10, 10000 Zagreb, tel: 01 / 2431-071, mob: 091 / 5675-140. Više informacija na www.cekape.com

Obavezni kolegiji (polaznici mogu birati jedan):
1. Proza – Marinko Koščec i Ivana Simić Bodrožić (roman), Miroslav Mićanović (kratka priča);
2. Drama / scenarij – Tomislav Zajec i Goran Ferčec;
3. Književno prevođenje – Tomislav Kuzmanović;
4. Kritičarske prakse – Jagna Pogačnik (književna kritika), Igor Tretinjak (kazališna kritika) i Danijel Rafaelić (filmska kritika).

Izborni kolegiji (polaznici mogu birati dva u svakom semestru):
1. Izdavaštvo, urednička praksa i autorska prava - Snježana Husić;
2. Uređivanje časopisa za književnost - Tomislav Kuzmanović;
3. Pravopis - Nives Opačić i Alemko Gluhak;
4. Stručno-znanstveno pisanje - Dubravka Tolić Oraić;
5. Dramska i scenaristička adaptacija - Goran Ferčec;
6. Copywrite - Hrvoje Škurla, Daniel Vuković (Agencija Fahrenheit);
7. Književna kritika - Jagna Pogačnik;
8. Kazališna kritika - Igor Tretinja;
9. Filmska kritika - Daniel Rafaelić.

 

Facebook komentari

Novo u katalogu