Kako poezija ruši zidove? I kako Zadrani pišu?

Kako poezija ruši zidove? I zašto je uvijek u modi? Odgovore na ta pitanja doznajte u srijedu, 27. lipnja, s početkom u 20 sati, u zagrebačkoj knjižnici Bogdan Ogrizović, Preradovićeva 5. Tamo će se, naime, održati CeKaPe-ova srijeda, a Branko Čegec i Miroslav Mićanović prenijet će posjetiteljima iskustvo i atmosferu radionice pisanja poezije.

Od 29. lipnja do 1. srpnja, CeKaPe će pak, uz pomoć zadraske radionice kreativnog pisanja OtPis, održati dvodnevnu vikend radionicu u trajanju od 20 školskih sati. Vodit će je Staša Aras i Želimir Perić koji će polaznicima razotkriti svijet proznih tehnika uobličen kroz obradu mitoloških predložaka.

Cilj vikend radionice je intenzivno i fokusirano bavljenje epskim tehnikama, a obradit će se opis, dijalog, pripovijedanje, monolog, izricanje misli, improvizacija i pokretanje vlastitih priča kroz intenzivno fokusiranje na izraz. Radionica je zamišljena kroz kombinaciju nezahtjevnih predavanja voditelja radionice, čitanja primjera, pisanja vlastitih kratkih tekstova te integracije osviještenog u sadržaj nekog mitološkog predloška. U sklopu radionice analizirat će se i primjeri Saramaga, Sorokina, Baricca, Murakamija.

Na radionicu se prijavite u CeKaPe-u, u Amruševoj 10, Zagreb, a više informacija doznajte na www.cekape.com

 

Facebook komentari

Novo u katalogu